TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU(TSSB)

Ağır travmalardan sonra olayın günlük yaşamda ve rüyalarda tekrarı, hatırlatıcı ipuçlarından kaçınma ve aşırı uyarılma hali. Herkeste büyük strese neden olabilecek türde, ölüm ya da ciddi yaralanmaların olduğu ya da yaşamların tehdit altında kaldığı travmaların ardından gelişir (İşkence, savaş, doğal afet, tecavüz, kaza vs) Travma sırasında yoğun korku, çaresizlik ya da dehşet yaşanmıştır.

        Travmanın hemen ardından başlayabileceği gibi, aylar ya da yıllar sonra da gelişebilir. Travma yaşantısı düşüncelerde, hayallerde, rüyalarda, illüzyon, hallusinasyon ya da dissosiyatif geriye gitmeler şeklinde tekrarlanmaktadır.

Travmayı anımsatan duygu, düşünce ve ipuçlarından uzak kalınmaya çalışmakta, bunlara karşı aşırı tepki gösterilmektedir. Kaçınma davranışı ile birlikte duygusal yaşantıda sığlaşma, insanlardan uzak hissetme, ilgisizlik ve geleceğe karşı kayıtsızlık ortaya çıkabilir.

Birden sinirlenme ve öfke patlamaları ile belirli aşırı uyarılma hali vardır. Buna bağlı olarak uyuma güçlüğü ve dikkat azalması olabilir. Bu belirtiler en azından haftalarca devam eder ve işlevsellikte belirgin düşmeye neden olur.