Psikoterapi, psikolojide ki birçok kuram tarafından farklı tanımlanmıştır. Bu nedenle psikoterapinin kesin ve net bir tanımından söz etmek mümkün görünmemektedir. Bunla birlikte ruhsal rahatsızlıkların sağaltılmasında önemli bir araç olan psikoterapi’yi genel hatları ile şöyle tanımlayabiliriz: psikoterapi belirli kurallar çerçevesinde yapılandırılmış formel bir etkileşim sürecidir. Bu sürecin hedefi, danışanın/ hastanın şu faktörlerin herhangi birinde veya birden fazlasında yaşadığı yetersizlik ya da işlev bozukluklarından kaynaklanan sorunlarının giderilmesidir: bilişsel işlevler (düşünce içeriklerinde bozukluklar), duygusal işlevler( ruhsal acılar, ya da duygusal rahatsızlıklar) ve ya davranışsal yetersizlikler ( davranışsal olarak işlev kaybı). Diğer bir değiş ile psikoterapi bireyin bozulan ve ya uygun olmayan düşünce, duygu ve davranışlarına odaklanır. Bu etkileşimde yer alan terapistin var olan ruhsal problemin giderilmesinde ve kişiliğin temeli, gelişmesi, sürdürülmesi veya değişmesi konusunda bir kuramı vardır vardır ve bu kuramların ön gördüğü tedavi yöntemlerini kullanır. Ayrıca terapist olmak için ilgili eğitsel süreçlerden geçmek yasal ve profesyonel onay almak gerekir.