ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

AKSİYETE NEDİR?

    Anksiyete nedeni belli olmayan endişe korku ve huzursuzluk durumunu tanımlayan bir kavramdır ve bu duygulara sıklıkla terleme, bunaltı, baş ağrısı, çarpıntı, sık idrara çıkma gibi bedensel belirtiler eşlik eder.  Birey, kaygıyı genellikle kötü bir şeyin habercisi olarak algılar ve giderek artan endişeye ağır karamsar düşünceler eşlik eder. Bu durum çok hafif bir endişeden ağır düzeyde taşınamaz boyutlara ulaşan panik düzeyine kadar geniş bir yelpazede kendisini gösterebilir.

    Dış dünyadan gelen açık tehdit yada tehlikeler karşısında ortaya çıkan korku yaşantısı kaçma yada saldırma şeklinde oluşan savunma işlevlerini harekete geçirecektir. Anksiyete de korku gibi organizmanın korunmasına ve dengesinin sürdürülmesine hizmet eder. Farklı yanı ise tehlikenın nereden kaynaklandığının açıkça anlaşılamamasıdır. Ve genellikle anksiyete de tehlike algısı içsel süreçlerde çatışmalar ve zorlanmalarla ilişkilidir.

    Anksiyetenin sık şiddetli ya da uzun süreli olması, korkulan durumlardan kaçınma davranışlarına yol açması, bireye acı vererek yaşam kalitesinin düşmesine ve bireyde düşünsel davranışsal ve duygusal olarak ağır zorlanmalara yol açar. Bu durumda anksiyetenin patolojik olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği düşünülmelidir.

    Anksiyete bozuklukları içinde tanımlanan ruhsal bozukluklar şunlardır: panik bozuklupu, fobiler, obsesif kompulsif bozukluklar, yaygın anksiyete bozukluğu.