OBSESİF-   KOMPULSİF BOZUKLUKLAR (OKB)      

Tekrarlayan ve rahatsız  eden belirli         düşünceler, buna bağlı anksiyeteyi azaltmak için yapılan yineleyici davranışlarla kendini sürdüren bir psikiyatrik hastalık olup, genel olarak kaygı bozuklukları ekseninde ele alınmaktadır.

Obsesyon mantıksız bulunmasına karşın önlenemeyen ve tekrarlayan düşüncelerdir. Anksiyeteye neden olurlar (Örneğin, mantıksız olduğu bilinmesine rağmen bir türlü uzaklaştırılamayan ‘ellerinkirlendiği, muslukların açık kaldığı ya da ortalığın dağınık olduğu’ şeklinde düşünceler, özellikle yakınlarına karşı cinsel eylemde, saldırıda bulunma-zarar verme düşünceleri)

Kompulsiyon bilinçli olarak yapılan ve tekrarlanan davranışlardır. Böylece obsesyonların neden olduğu anksiyete azaltılmaya çalışılır. Engellenmeye çalışılması ise anksiyeteyi artırır (Örneğin, saatlerce banyodan çıkmama, defalarca gaz musluklarını kontrol etme, zamanın çoğunu eşyaları belli düzene koymaya çalışmakla geçirme).

En sık görülen obsesyon ve eşlik eden kompulsiyonlar:bulaşma, kirlenme —» yıkanma, uzak durma şüphe —» kontrol etme seksüel ya da saldırganlık temalarının bulunduğu obsesyonlar (kompulsiyon eşlik etmez)simetri ya da düzen —> günlük işlevlerin yavaşlaması ile belirli kompulsiyonlar.Yoğun anksiyete ve zaman kaybı ile sosyal hayatın kısıtlanmasına ve iş veriminin düşmesine neden olurlar.

Sıklıkla depresyon eklenir; neden olduğu anksiyete, depresyon ve kısıtlanmalarla intihar riski yükselir. Genellikle uzun süren ve kronikleşen bir hastalıktır.