PSİKOTERAPİ VE DANIŞMANLIK

Psikoterapi ve danışmanlık kavramları zaman zaman birbirinin yerine

kullanılıyor gibi görünse de bu iki terim ruh sağlığı profesyonelleri için farklı

süreçleri içermektedir. Genel olarak baktığımızda psikolojik danışmanlık ve

psikoterapi psikolojik yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek ve onların

zorlandığı alanlara ilişkin iyileşmeler sağlamak amacıyla başvurulan iki yöntem.

Bununla birlikte bu yöntemler önemli düzeyde niteliksel ve niceliksel farkları

bünyelerinde barındırır.

Danışmanlıkta ortalama olarak bir danışana 1 ila 5 seans arası profesyonel

yardım sunulurken bu durum psikoterapide uygulanan psikoterapi türüne bağlı

olarak çok daha uzun bir süreci kapsamaktadır. bunun yanı sıra danışmanlık

hizmetleri sorun(semptom) odaklı ilerlerken psikoterapi çalışmaları genelde

bireyi daha derinlemesine ele alır ve semptom tedavisinin daha ötesine

odaklanarak karakteristik yapıda dönüşüm hedefler. Böylece danışmanlık ruhsal

sisteme lokal bir müdahaleyi içerirken psikoterapi daha derin ve kapsayıcı bir

iyileşme sürecini içerir.