EMDR, psikodinamik, BDT vb.’den farklı olarak bir psikoterapi yaklaşımıdır. ve bilgi işleme modellerinden yola çıkmaktadır. İki yönlü uyarımın kullanımını da içeren enteğratif protokol ve prosedürlerden oluşmaktadır. EMDR genel çerçevesi oldukça iyi belirlenmiş ve büyük oranda standardize edilmiş bir terapi protokolüdür. EMDR yöntemi uygulanırken diğer psikoterapi türlerinden farklı olarak çift yönlü uyarım tekniğinden yararlanılır.

EMDR ir yandan,özellikle travma tedavisinde özgün etkinliği kanıtlanmış bir trapi yöntemi olmakla birlikte diğer yandan diğer terapi yöntemleri özellikle de bilişsel davranışçı terapi yönlerine enteğre bir süreci izleyen bilgi işleme ilkelerine dayanır.

     Hafıza ağları algılama, tutum ve davranışların temelidir. Bilgi işleme sistemi, yaşanan rahatsızlığın uygun bir şekilde çözülmesini sağlar. Rahatsızlık veren olaylar (büyük ve küçük travmalar) patolojinin temelini oluşturmaktadır.

     Bilgi İşleme sisteminin bozulması, bilginin işlenmemesine ve işlevsiz şekilde saklanmasına neden olur. Şu an algılananlar hafıza ağlarına bağlandıkça, geçmişte işlenmemiş( unprocessed) olaylar tetiklenerek ortaya çıkar. (örneğin; duygular, fiziksel duyumlar, inançlar/düşünceler)

     İşlenmemiş anılar (imge, düşünce/ses, duyumlar, fiziksel duyum, inançlar) işleme sırasında normal normal anı haline dönüşür. İşlememin harekete geçirilmesi, metaforik olarak trenle ilerlemeye benzemektedir. Duyarsızlaşma, iç görü, fiziksel ve duygusal tepkilerde ki değişiklikler, yeniden işlemenin sonuçlarıdır.

     İKİ YÖNLÜ UYARIM ŞEKİLLERİ: Göz Hareketleri (EM),Tempo Tutma ve ya  Ses ile gerçekleştirilmektedir. Hareketin norobiyolojik mekanizmaları terapinin hiçbir türünde bilinmemektedir. Metodoloji, adaptive bilgi İşleme Modelinin öne sürdüğü çeşitli prosedürleri, 3 yönlü protokolü ve 8 aşamalı tedaviyi içermektedir.