Ülkemizde psikoterapinin kimler ve hangi meslekler tarafından hangi standartlarda uygulanabileceğine dair net bir yasal çerçeve çizilmemiştir henüz. Bununla birlikte uygulamada ilgili bilim çevreleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, Türk psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği gibi tüzel kuruluşlar, dünya uygulamalarını yakından izleyerek bilimsel normları pratik hayata geçirmek için yoğun çaba harcamaktadırlar.

    Psikoterapi bir bilim ve sanattır. Psikoterapi, kısaca, bireyin bilişsel, duygusal ve davranışsal yaşantısında meydana gelen zorluklarla  başa çıkmasında, kendisi ve çevresi ile daha dengeli bir  yaşam sürmesi, daha üretken yaşaması için bireyin  yaşam kalitesini artırmasında kullanılan bir yöntemdir. Burada kişinin ruhsal sistemi üzerinde aktif tesiri olan bu yöntemi kimlerin hangi meslek mensuplarının kullanacağı sorusu akla gelmektedir.

    Psikoterapi bilimini Dünyada ve Türkiye’de etkin olarak şu meslekler uygulamaktadır: Psikiyatrist doktorlar, psikoterapi eğitimi almış diğer doktorlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve psikolojik danışmanlar. Fakat ülkemizde psikoterapist unvanını ve psikoterapi uygulamalarını aktif ve etkin denetleyen bir mekanizma olmadığından alanda önemli sorunlar yaşanabilmektedir.

    Psikolog, doktor, sosyal hizmet uzmanı veya psikolojik danışman olarak bir üniversiteden mezun olmak psikoterapist  olarak çalışma yetkisini ilgili meslek elemanlarına vermez. Elbette ki bu alanlardan birinden mezun olmak psikoterapist olmak için gereklidir, ancak yeterli değildir. Bu mesleklerden uzmanlar alanda psikoterapist unvanı ile hasta(danışan) görmeye ve terapötik ilkelere dayalı tedavilere başlamaktadırlar bu durum ise danışanlar açısından önemli sorunlara yol açabilmekte etkin psikoterapi hizmeti almasını sekteye uğratmaktadır.

    Öncelikle üniversitelerin, psikoloji, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olanların alanda yüksek lisans (master)  yapmaları ve ya bilimselliği ilgili kurumlarca onaylanmış yurt içi veya yurt dışı bir psikoterapi akademisinden psikoterapi eğitimi alarak ilgili kuruluşların onayı ile psikoterapist ünvanı alması gerekmektedir.

    Türkiye genelinde olduğu gibi Adana’da da psikolog ve psikolojik danışman oldukça fazla ancak psikoterapist oldukça az sayıda bulunmaktadır. Bu nedenle danışanların bu kavram karışıklıklarını dikkate alarak Adana’da psikolog ve psikoterapist ayrımını doğru bir değerlendirmeye tabi tutması gerekmektedir. Ve aramaları yaparken Adana’da Psikolog, Adana’da Psikoterapist, Adana’da Psikolojik Danışman, Adana’da çocuk Psikologu, Adana’da aile terapisi, Adana’da ergen psikologu gibi terimsel olguların real karşılıklarına bakmaları alacakları psikoterapi hizmetinin etkinliği açısından son derece önemli olacaktır.